Kaykayoglu TV

 
KAYKAYOGLU TV YouTube Kanalı Takip için tıklayınız:

bit.ly/3cpX5vvKAYKAYOGLU TV, kişisel ve kurumsal bilgi, beceri ve alışkanlıkları geliştirici içeriklerin bulunduğu, iş hayatında ya da gündelik yaşamda daha yaratıcı fikirler üretmek isteyen, problemlerine farklı açılardan bakarak, rakiplerine üstünlük sağlatabilecek bilgilere sahip olmak isteyenlerin kanalı.

Ekonomimizin küresel rekabette öne geçmesi, gündemimizdeki hedefleri yakalamamızın ancak yaratıcı ve inovasyon ağırlıklı bir genç iş gücü yaratmasına bağlı olduğuna inanıyoruz. Sanayimizin ve yükseköğretim sistemimizin yaratıcı ve inovasyon odaklı öğreticiler, öğrenciler ve profesyonellerden oluşması, 21.yy yaratıcı ekonomisinin bir gerçeğidir. 

Ülkemiz insanlarının oluşturacağı yeni yaşam alışkanlıklarının, "Yarının Türkiye’si" için, inovasyon ve yaratıcılıktan geçtiğine inanıyor ve KiG olarak bu sürece ürün, araç, videolar ve oyunlaştırmalar ile desteklerimizi sosyal medya hesaplarımızdan ve Kaykayoglu Innovation Group YouTube hesabından sunuyoruz.