KiG Felsefesi

> Yenilikçi KiG Yaklaşımı #1


Kurumlarda; yaratıcı fikirler geliştirecek yaklaşımları modellemek, firmalara yol göstermek, fikirlendirme sürecini geliştirmek ve inovasyon için uygun iklim, tarla ve tohum ortamlarının geliştirilmesine ilham vermektir.


> Yenilikçi KiG Yaklaşımı #2 


Firmalar her zamankinden daha fazla sofistike, yaratıcı ve inovatif eko sistemler kurdukları için, çalışanlarını da yaratıcı ve inovatif hale getirmek, kişisel gelişimlerini desteklemek, aralarında inovasyon ve fikirlendirme ağı kurmak, inovasyon üretici hale getirmek ve yaratıcılık yeteneklerini dönüştürmede daha azimliler. KiG, hizmet, çözüm ve düşünce felsefesi ile firmaların yenilikçi düşünmelerinde çözüm ortağı oluyor.


> Yenilikçi KiG Yaklaşımı #3 


Dünyadaki şirketlerin rekabet üstünlüğü piyasaları nasıl okuduklarına göre şekilleniryor. Bazı firmalar bireylerin ihtiyaçlarını çok önceden okuyarak (needs readers), bazıları pazardaki ürünlerden daha iyisini yaparak (market readers), bazıları da kullanabilir teknolojiyi en son noktasına kadar kullanarak (technology readers) öne çıkıyor. KiG çözüm ortağı olduğu tüm şirketlerin davranışlarına bakarak inovatif tasarım çözümleri sunuyor.