KiG TV
Ekonomimizin küresel rekabette öne geçmesi, gündemimizdeki hedefleri yakalamamızın ancak yaratıcı ve inovasyon ağırlıklı bir genç işgücü yaratmasına bağlı olduğuna inanıyoruz. Sanayimizin ve yüksek öğretim sistemimizin yaratıcı ve inovasyon odaklı öğreticiler, öğrenciler ve profesyonellerden oluşması 21.yy yaratıcı ekonomisinin bir gerçeğidir. 

Ülkemiz insanlarının oluşturacağı yeni yaşam alışkanlıklarının, Yarının Türkiye’si için, inovasyon ve yaratıcılıktan geçtiğine inanıyor ve KiG olarak bu sürece ürün, araç, videolar ve oyunlaştırmalar ile desteklerimizi sosyal medya hesaplarımızdan ve Kaykayoglu Innovation Group Youtube hesabından sunuyoruz.