Yerel ve Global Geleceğe Bakış2000 yılına girdiğimiz Yılbaşı gecesi ile yeni bir Yüz Yıla başladık. Bu yüz yıl çok hızlı. En önemli gelişme elbette yine dijital teknolojilerle tanışmak ile gerçekleşti. Akıllı cep telefonları, Internet Teknolojileri  ve İnternet Servisleri 2005 yılından itibaren yaşamımızı dönüştürmeye devam  etti.

2007 yılından önce olmayan; Facebook, Linkedin, Uber, AirBnb gibi startup şirketleri günlük yaşamamıza yön vermeye başladı. Instagram, Spotify gibi dinamik internet servisleri yaşam şekillerimizi değiştirirken bir de 2011 den itibaren Dünyamı yeni bir Endüstri çağına geçti: Endüstri 4.0. Bu yeni çağ; bir çok dijital ve otomasyon teknolojisini bir araya getirerek bir yeni bir Siber Sistem yaratıldı. Esnek çalışma, akıllı ofisler, uzaktan eğitim ve  küreselleşen ekonomi Çin, Hindistan gibi ülkeleri dünyanın imalat üstü yaparken, ABD, Almanya ve Japonya gibi ülkelerde dünyanın teknoloji üstü olmakta çok yol kat ettiler.

Türkiye geçtiğimiz 20 yılda GSYH bakımından 3 katı büyürken, üniversitelerinin sayısını artırdı ve daha da önemli olarak 2008 de özel firmaların Ar-Ge merkezi kurmasına ilişkin yasa ile tanıştı. Bugün geldiğimiz nokta da ülkemiz özel sektörünün 1200 üzerinde Ar-Ge merkezi olduğunu biliyoruz. Bu Ar-Ge merkezlerinin işleyiş ile yeni bir Ar-Ge kültürünün oluşumu devam ediyor. Ar-Ge süreci ile birlikte ülkede Girişimcilik kültür gelişirken, İnovasyon terimi de günlük yaşamımıza girdi.

İnovasyon ve Ar-Ge kültürü yayılırken bu kültüre destek verecek bireylerin yaratıcılık becerileri ile donanması konusunda daha verimli olmamız geremektedir. Yaratıcılığın öğrenilebilir bir beceri olduğu konusunda genel bir ortak akıl için KiG olarak var gücümüz ile çalışıyoruz.  Özellikle 2005 yılından beri büyük emekler verdiğimiz TRIZ yaklaşımının topluma yayma konusunda çalışmalarımız devam ediyor.

 
KiG, nitelikli yerel ve global insan kaynağı yetiştirme hedefi ile 2023'teki hedeflerine koşmaktadır. Çözüm ortağı olan Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi ile Kosova, Kuveyt ve Senegal de destek sağladığı eğitim ve danışmanlık projelerinde temel amaç o ülkelerin genç liderlerini yetiştirmektir.
Diğer taraftan; Kazakistan, Irak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde geliştirdiği yeni nesil üniversiteler ile, yine o ülkelere dönük nitelikli eleman yetiştirme misyonunu yerine getirmektedir.KiG hem yerel hem de global firmalara dönük verdiği profesyonel eğitimlerle firma çalışanlarının; bilgi, beceri ve davranışlarını katma değer sağlamaktadır. Başta Liderlik olmak üzere bir çok alanda geliştirilen eğitimler bireylerin geleceğe dönük gelişimlerini sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedefe dönük Türkiye de ilk kez bir çok önemli yerli ve yabancı şirketin akademisini kurup işletmiştir.

KiG, COVID 19 sürecinde Dünya yı iyi bir şekilde okumaya devam etmektedir. Çıkan sonuç ve verilen mesaj çok açıktır. Son 20 yılda bildiklerinizin dışında yeni bir iş dünyası oluşacaktır. 2000 li yılların başında ölen eski dünyada, güneş tekrardan doğmaya başlayacağı bir şafak zamanına COVID 19 sorunu ile erişmiştir. Yeni bir dünya doğmaktadır. Bu yen dünyanın yeni sahipleri olacak bireyler, firmalar, üniversiteler, devletler, kamu kurumları, global paktlar aranmakta ve tasarımlanmaktadır. COVID sonrası ne olacak diye merek ediyorsanız, KiG olarak bizim görüşümüz yeni akıllı sistemler ve çözümlerdir.   Bu değişimin en önemli yapı taşı da; yaratıcı düşünmedir. Nitelikli birey ve kurum olma yolunda donanmış üstün sistemlere ihtiyaç vardır.  Yen iş yapış tarzları, yeni üniversite öğrenimi, yaratıcı kariyer gelişimi ve Ar-Ge sistematiklerinde değişim için biz hazırız.

GELİN BERABER DEĞİŞELİM...