İnsan odaklı ve teknolojik yakınsama süreçlerini içeren bir Ar-Ge sistemiyle ilgileniyoruz. Ayrıca, suni derinin gelecekteki sektörel ön görülerine uygun sektörlere yönelik çalışmalar önemli ve acil tablomuzda...                       
Suni deri Ar-Ge merkezinde yenilikçi çözümler sunarak Ar-Ge bileşenlerimizi artırmak için güçlendirilmiş çalışma yöntemleri kullanıyoruz.