Teşekkürler!

Firmalar da insanlara benzer, firmaların da “hayatta kalma iç güdüsü” vardır. Gece bitmeyen çalışmalar, hedeflere ulaşmak için verilen kararlar, başarıya giden yolda yapılan tüm hatalar firmaları hayatta tuttu.

İnternet çağının başlaması ile değişen ticaret felsefeleri ve ardından gelen yeni jenerasyon tüketicilerine karşılık firmalar, kendilerini korumak ve hayatta kalmak için yeni sistemlere adapte olmaya çalışmaktadırlar.

KiG 2008 yılından beri Türkiye’de TRIZ eğitimini, bir hizmetten çok firmaların adaptasyon ve hayatta kalma güdülerini destekleyici bir problem çözme tekniği olarak sunmuştur.

Bu süreçte 47 firma ile sürdürülebilir TRIZ danışmanlığı, bizleri Worldwide Business Review tarafından “2016-2017 yılının En İyi TRIZ Eğitimi Yönetimi Şirketi” seçmiştir.

Tüm çözüm ortaklarımıza tekrardan teşekkürler!