1,5 aylık bir program olan "Esan İnovasyon Elçileri Programı", Kaykayoglu Innovation Group, ekiplerin insan-odaklı, daha yaratıcı ve inovatif düşünmeleri için geliştirdiği süreçleri “Double Diamond Metodolojisine” adapte etmiştir. Bu program İnovasyon Elçileri için TRIZ, Yaratıcı Düşünme ve kişilik envanterlerini içermektedir.

Double Diamond metodolojisi doğrultusunda yeni fikirler geliştirme, çelişkiler ile problem çözme ve sektörde yenilikçiliği artırma amacıyla elçilerin "akıl, araç ve beceri setlerini" güçlendirmek ve inovasyon kültürünü çalışanlar ve paydaşlar arasında yaymayı amaçlamaktadır.