KiG TV, kişisel ve kurumsal bilgi, beceri ve alışkanlıkları geliştirici içeriklerin bulunduğu, iş hayatında ya da gündelik yaşamda daha yaratıcı fikirler üretmek isteyen, problemlerine farklı açılardan bakarak, rakiplerine üstünlük sağlatabilecek bilgilere sahip olmak isteyenlerin kanalı.