Corporate Influencer Programı
 
Boyner firmasına dönük, Rise and Grow çözüm ortaklığında, üç hafta süren program, Prof. Dr. C. Ruhi Kaykayoğlu ve Y. Bora Kaykayoğlu eğitmenliğinde, 14 GMY ve 24 Direktörün katılımıyla gerçekleşmiştir. Programın amacı, Corporate Influencer olarak tanımlanan bir lider veya yönetici için, organizasyon içinde inovasyonu teşvik eden, yaratıcı düşünmeyi destekleyen, takımları değişime adapte etmeye yardımcı olan, sürekli öğrenme kültürünü geliştiren ve teknolojik değişikliklere adaptasyonu kolaylaştıran rol modelliği güçlendirmektir.

Corporate Influencer’ları bu rolde daha güçlü liderler haline getirmeyi hedefler. Programın temel bileşenleri şunlardır:

1. Eğitim ve Atölye Çalışmaları: Double Diamond metodolojisi temelinde problem çözme, inovasyon ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştiren liderlik eğitimi ve atölye çalışmaları sunulmuştur.

2. Liderlik Potansiyeli Değerlendirmesi: Katılımcıların liderlik potansiyellerini değerlendirmek amacıyla RAISEC, Myers Briggs, Carol Dweck Mindset ve İnovasyon ve Yaratıcılık Düşünme envanterleri kullanılmıştır.

3. İnovasyon ve Liderlik Paylaşım Platformları: Katılımcılar, inovasyon ve liderlik konularında paylaşım platformlarında fikir alışverişinde bulunarak projelerini tanıtmış ve deneyimlerini paylaşmıştır.