Ürün Geliştirmede Tasarım Odaklılık
 
KOÜ Teknopark’da Tasarım Direktörümüz Y. Bora Kaykayoğlu eğitmenliğinde ve atölye çalışması için fasilitatör olarak destek verdiği, farklı sektörlerden Ar-Ge yöneticileri ile Teknik Yaratıcılığın fikir üretimindeki rolü ile beraber tasarımcı düşünme adımlarını atölye çalışması ile tamamladık. Farklı sektörlerin/departmanlarin ortak çalışması, fikir üretmeyi zenginleştiren bir süreç… <Ürün Geliştirmede Müşteri Odaklılık> 21.yy ekonomisinde çok önemli bir role sahip.