YZ Destekli Katma Değerli Ürün Geliş.
 
Evyap bünyesinde, AR-GE, Pazarlama, Medya ve Grafik ekipleri için, 22-23 Şubat ve 6-7 Mart tarihlerinde iki grup halinde düzenlenen eğitimlerde, yapay zeka araçlarının öncüsü ChatGPT başta olmak üzere, Dall-E, Runway, Midjourney ve Elicit gibi platformlarla bütünleşik bir eğitim süreci yürüttük. Eğitimlerimizin temel amacı, disiplinler ötesi işbirliği ile yaratıcılığı teşvik ederek, 

Evyap ürünlerini daha "Katma Değerli" hale getirmekti. Eğitmen Y. Bora Kaykayoğlu'nun geliştirdiği ve 'KATTIM GİTTİ' isimli oyunlaştırma yöntemiyle, ekipler yapay zeka araçlarının gücünden yararlanarak Evyap ürün yelpazesini zenginleştirdi. Bu süreçte odaklandığımız ana tema, sadece teknolojik entegrasyon değil, farklı disiplinlerden gelen bakış açılarının birleşimiyle yenilikçi fikirlerin ortaya çıkışıydı. Aynı zamanda, ChatGPT yardımıyla birbiriyle alakasız olarak görünen olgularda ilişki kurmak da eğitimin bir parçasıydı.