Bölgesel KOBİ'lerde Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik Tespiti ve Hızlandırma
 
Namık Kemal Üniversitesi (NKU) önderliğinde ve Kaykayoğlu Innovation Group iş birliğiyle, bir Avrupa Birliği programı kapsamında yürütülen projede, NKU bölgesindeki 84 önemli KOBİ’ye inovasyon, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konularında toplu eğitimlerle destek vermeyi amaçlamaktadır. Proje, 42 seçilen KOBİ’nin rekabet güçlerini artırmak ve geleceğe yönelik stratejik adımlar atmalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir. 21 aylık bir takvime sahip olan projede, eğitimlerin gerçekleştirilmesi, olgunluk analizlerinin yapılması, stratejik plan çalışmalarının yürütülmesi ve sonuçların değerlendirilmesi yer almaktadır. Bu süre zarfında, katılımcı KOBİ’lerin sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konularında ivme kazanmaları ve uluslararası rekabet düzeylerini artırmaları hedeflenmektedir.