İSO-AİA İnovasyon Atlası Projesi
 
İSO ve Enterprise Europe Network projesi olan İnovasyon Atlas projesi, 30 KOBİ'nin 2 yıllık inovasyon yol haritasını belirlemek adına hayata geçirilmiştir. Bu program, firmaların yenilikçi kapasitelerini en üst düzeye çıkarmayı ve hem bugünün pazarlarında hem de geleceğin yaratıcı ve yenilikçi sektörlerinde öncü rol oynamalarını sağlamayı amaçlar.