Stratejik Planının Hazırlanması
 
- Stratejik Plan ile ilgili tüm alt yapının ve süreçlerin hazırlanması
- Stratejik planın sunumu

#stratejikplan