Türk Denizcilik Sektörü Envanter Raporu
 


Türk Denizcilik Sektörü Ekonomik Değer ve İstihdam Envanteri

Ülke Ekonomilerine yön veren sektörler vardır. Ülkemizdeki sektörlerin tümünnün gelişimine yön veren Lojistik ve Taşımacılık Sektörünün içinde yer alan, Deniz yolu ile taşımacılık, Liman, Tarım sektörü içindeki Balıkçılık ve Su Ürünleri, İmalat sektörü içinde yer alan Gemi İnşa, Turizm, Marina sektörleri ve tüm
bu sektörlerle ilintili, Finans, Sigorta diğer sektörlerin faaliyetlerin ekonomik değerin ve isitihdam miktarının belirlenmesi için bu proje çalışması gerçekleştirilmiştir.

Başlangıçta DTO üyelerinden WEB üzerinden hazırlanan bir envanter çalışması ile ekonomik değer ve istihdam miktarlarının hesaplanması hedeflenmiştir. 

Ancak bu envanter çalışmasının sonuçlarının alınmasının gecikeceği düşünülerek, uluslararası kabul görmüş bir ekonomik değer modeli çıkartma metodolojisi seçilmiş ve bu model ile birlikte güvenilir kaynaklardan elde edilen verilerle büyük resim çekilmiştir. Bir çok ülkede Denizcilik faaliyetlerinin ekonomiye olan katkısını hesaplamak için kullanılan “Oxford Economics Model” ile birleştirlmiş “Leontief Girdi-Çıktı Modeli” kullanılmıştır.

Ekonomik değer ve istihdam miktarı hesaplamaları için gerekli olan veriler; yüz yüze görüşmelerden, akademik yayınlardan, UAB ve DGM raporlarından, TÜİK ve SGK veri tabanlarından, TOB, STK vizyon raporlarından, DTO faaliyet raporlarından ve Clarkson Research kaynaklarından sağlanmıştır.
Çıkan sonuçlar heyecan verici ve sektöre ışık tutacak niteliktedir. Gelin bu raporu dikkatlice okuyalım, notlarımızı alalım ve sektörün ekonomik ve istihdam değerlerinin hesaplanmasındaki doğruluk seviyesini artırıcı yeni fikirler geliştirelim.

Ülkemize ve sektör firmalarına hayırlı olması dileklerimizle.