Türk Kuyumculuk Sektörü ve Covid-19
 
Covid-19 Etkilerini Türk Kuyumculuk Sektörü için olası krizden çıkış senaryolarının tartışıldığı KiG Live Webinar Hizmeti möderatör Prof. Dr. C. Ruhi Kaykayoğlu ile gerçekleşti