Ar-Ge Merkezleri Çözümleri
Türkiye’nin rekabetçiliği artıracağına artık kesin gözle bakılan Ar-Ge Merkezlerinin sayısının özel sektörde hızla gelişmesi sonucu 1000’i aşkın özel Ar-Ge merkezi açılmıştır. Daha henüz Ar-Ge harcamalarımızın miktarı GSYH da %1’ e yeni erişmiştir. Bu rakamın %2’lere erişmesi için Ar- Ge faaliyetlerinin sonucunda oluşan değişimin farkına varılması ve ülkenin özellikle Yüksek Teknoloji Ürün ihtiyacına dönüşmesi gerekmektedir. 

Ar-Ge merkezlerinin kurulması sonucu sağlama Devlet destekleri; SGK ödemlerinin %50 si, Gelir vergilerinde istisnalar ve muhtasarlara sunulan muafiyetler Ar-Ge merkezlerini cazip hale getirmektedir. Ar-Ge merkez yapısının oluşturulması için öncelikli olarak Ar-Ge merkezi projesinin hazırlanması gerekmektedir. Kurumların Ar-Ge merkezleri ile ilgili ön çalışmalar yapıp nitelikli bir Merkez dosyasını ilgili makamlara sunmaları beklenmektedir. 

Kaykayoğlu Innovation Group; Ar-Ge merkezini kurmak isteyen  önce kurumla karşılıklı gizlilik ve şeffaflık anlamında gerekli noktalarda ön anlaşmaya vararak çalışmaya başlar. Firmayı tanır. Ar-Ge yeteneklerini anlar ve firmaya rekabetçi avantaj sağlayacak yolu gösterir. Daha sonra da Ar-Ge merkez ihtiyacına göre işletme ve kurumun yapısına yönelik proje dosyasının hazırlanma aşamasına geçilir. Son dosya hazırlanır ve ilgili makam sunulur.

Ar-Ge dosyası hazırlama süreçlerinde üniversitelerden akademik anlamda destek aranır ve sağlanan bu destek çerçevesinde işletme, kurum ve üniversite arasındaki ilişkiye yönelik sözleşmeler hazırlanarak hayata geçirilir. 

Diğer taraftan, hali hazırda kurulu olan Ar-G merkezlerine dönük olarak geliştirilen bir çok eğitim ve danışmanlık programımız mevcuttur. Bu programlar aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Müşterilerimizin özel isteklerine göre de programlar
tasarımlanabilir.
 
 
No Eğitim Başlığı Eğitim ve Danışmanlık Hedefi Eğitim/Danışmanlık Süresi (Gün)
1 Ar-Ge Merkezi Kurulum Danışmanlığı İlgili Firma ile bir araya gelinerek bir seri toplantılarla danışmanlık süreci tespit edilir. Bereberce tespit edilir.
2 Ar-Ge Mühendisleri İçin Tasarımcı Düşünme Odaklı İnovativ ve Yaratıcı Düşünmenin Temelleri Ar-Ge elemanlarının yeni  veya güçlendirilmiş yaratıcı ve inovativ bir ürün veya süreç geliştirmesi için tasarımcı düşünme sistematiklerinin daha  yaratıcı ve inovativ hale getirecek tekniklerle tanıştırılması ve uygulamalarla tekniklerin özelliklerinı öğrenmek   2
3 Ar-Ge Mühendisleri İçin TRIZ Yaklaşımı İle Sistematik Yaratıcı Problem Çözme Yaklaşımı TRIZ yaklaşımın temelleri ve problem çözme tekniklerinin sunumu 2
4 Ar-Ge Merkezlerinin Yönetiminde Yeni Trendler ve Ar-Ge Süreçleri Yönetiminde Verimlilik-F1 Ar-Ge Modeli Ar-Ge Merkezlerinin yönetimi dinamikleri ve yeni trendler ve Ar-Ge süreçlerinin etkin halde yerine getirilmesi için yaklaşımlar. R-Ge merkezlerinde verimlilik ve F1 Ar-Ge Süreci 2
5 Ar-Ge Merkezlerinde  Ar-Ge Projelerinin Hazırlanması: Ne Ar-Ge dir Ne Ar-Ge değildir? Ar-Ge Merkezlerinin yönetimi dinamikleri ve yeni trendler ve Ar-Ge süreçlerinin etkin halde yerine getirilmesi için yaklaşımlar. R-Ge merkezlerinde verimlilik ve F1 Ar-Ge Süreci 2
6 Ar-Ge Merkezlerinde  TRIZ ile Patent Etrafından Dolanma Eğitimi Ar-Ge Merkezlerinde TRIZ yaklaşımı ile Rakip Patentlerin etrafından Dolanıp Yeni Patent Bildirimi Hazırlama Eğitimi 2
7 Ar-Ge Merkezlerinde  Açık Ar-Ge ve Açık İnovasyon ile Proje Başarılarının arttırılması
(Open innovation and R&D)
Ar-Ge Merkezlerinde Hızlı ve Doğru Ar-Ge ve İnovasyon İçin
Açık Ar-ge ve İnovasyon Yöntemleri bu eğitim sürecinde tanıtılacaktır
 2
8 Ar-Ge Merkezlerindeki Projelere Online  Freelance Ar-Ge Danışmanlığı Ar-Ge Merkezlerinde Hızlı ve Doğru Ar-Ge ve İnovasyon Freelance Danışmanlık  …….
9 Ar-Ge Çalışanlarının Kariyer Planlaması ve Yönetimi Semineri Ar-Ge çalışanlarının kariyer planlaması ve yönetimi için yol haritaları ve kariyer modelleri 1