ArGe & Tasarım Merkezi Operasyonu

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Operasyonları


Ar-Ge Birimlerinin; müşterilerine sunacakları yeni ürün tasarımı veya mevcut ürün modifikasyonu için hızlı problem çözücü, teknik yaratıcı ve insan-odaklı inovatif ürün/servis fikri geliştirmesi gerekiyor.

Ar-Ge Operasyonları


Kaykayoglu Innovation Group, kuruluşların yaratıcı kültürlerini ve yenilikçi girişimlerinin sürdürülebilir hale gelmesi için gerekli Ar-Ge fasilitasyon hizmetleri sağlıyor. Rekabet içerisinde ve sektörde fark yaratan Ar-Ge birimi olmak için sizlere 40 yıllık deneyimimizi sunuyoruz.

Bizler, hedeflerinize ulaşmanız için tüm yaratıcı Ar-Ge hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

A- Ar-Ge'lere Özel Fasilitasyon Hizmet Başlıklarımız
Hızlı ve Etkin F1 Ar-Ge Hizmetlerimiz


Ar-Ge Merkezlerinin proje portfolyolarını en etkin şekilde yönetmeleri, proje alanlarında en hızlı sonuçlara erişecek problem çözme yaklaşımlarını kullanmaları, teknoloji yönetimi ve yaratıcı çözüm fikirleri geliştirmelerinde Ar-Ge ekiplerine fasilitasyon hizmetleri sunuyoruz.

B- Ar-Ge Büyük Resim Çekme ve Audit Hizmeti
21. YY Ar-Ge Yönetimi Dinamiklerini Yakalamak


Ar-Ge Merkezlerinin, 21. YY dinamiklerine uygun ve yenilikçi girişimlerin sürdürülebilir hale gelmesinde gerekli olan iç organizasyon sisteminin oluşmasına dönük büyük resmi belirliyor ve Ar-Ge elemanlarının potansiyellerini ortaya çıkartıyoruz.
 

A- Ar-Ge'lere Özel Fasilitasyon Hizmet Başlıklarımız
 
Fasilitasyon Alanı 1 
TRIZ Yaratıcı Düşünme Yöntemi ile Problem Çözme
 
TRIZ; Ar-Ge merkezlerinde, meydan okuyucu problemlere çözüm sağlayıcı, hızlı problem çözme, yaratıcılık çözüm fikirleri geliştirme ve sistematik inovasyon geliştirme aracıdır. Araştırıcıların çözüme ulaşmasını ivmelendirmektedir.
 
Bu Fasilitasyon Hizmeti Ne Sağlıyor?
- Araştırmacıların yaratıcı ve fikir geliştirme seviyelerinin yükseltilmesi,
- İnovatif ürün ve süreç tasarımı için direkt bilgi sağlayıcı yeni çözüm araçları ile tanışmak,
- Buluşla ve fikri mülkiyet ile sonuçlanacak proje çalışma felsefesi,
- Yüksek ve etkin problem çözme motivasyonunun sağlanması,
- Çalışanların motivasyonu artırarak, tavanlarını bulmasını sağlamak,
- Rakipler arasında fark yaratılmasını hızlandırmak.
 
Fasilitasyon Alanı 2 
Ürün/Servis Geliştirme Süreçlerinde Teknik Yaratıcı Düşünmek ve Teknoloji Yakınsaması
 
Çok sayıda fikirler geliştirmek ve bu fikirlerin de yaratıcı olmasını istiyorsak, firmaların kullandıkları problem çözme yöntemleri (TRIZ, 8D, Shanin, FMEA gibi) ile birlikte, yaratıcı fikir geliştirme yöntemlerini öğrenmeleri bugün için çok önemli hale gelmiştir. Ürünlerinizin ve hizmetlerinizin servislerinizin fikirler ile buluşması, geleceğin 30 Teknolojisi ile entegre edilmesi ve insan-odaklı ürün fikirleri ortaya çıkartılması bu hizmetimizin amacıdır.
 
Bu Fasilitasyon Hizmeti Ne Sağlıyor?
- Çalışanların yaratıcı düşünme kabiliyetlerinin güçlenmesi,
- Yaratıcı fikir geliştirme yöntemleri ile buluşma ve fikir geliştirme çalışmaları,
- 21. YY dinamiklerine ve kullanıcı davranışlarında büyük resmi görme,
- Geleceğin 30 teknolojisi ile ürün/servislerin senkronizasyonunun sağlanması.
 
Fasilitasyon Alanı 3 
TRIZ Yaratıcı Düşünme Yöntemi ile Patent Etrafından Dolanma
 
TRIZ metodları ve araçlarını kullanarak Patent Etrafından dolanmak ve yeni patent almak en çok kabul gören yaklaşımdır.
 
Bu Fasilitasyon Hizmeti Ne Sağlıyor?
- TRIZ Metodolojisi ve TRIZ Destekli Buluş Nasıl Gerçekleştirilir?
- Patent Geliştirmenin Doğası ve Patent İhlal Etme Teorileri,
- Patent Etrafından Dolanma Teknikleri,
- TRIZ Yaklaşımı İle İhlal Oluşturmadan Yeni Patente Erişim Metodları,
- Patent Kapsamı Etrafından Dolanmanın 4 Adımı ve Uygulamaları;
1. Bilgi Toplama Süreci
2. Patenti ve İstemleri Anlama Süreci'dir.
 
Fasilitasyon Alanı 4
Technological Intelligence
 
Temel ve uygulamalı araştırma, uygulamalı mühendislik teknikleri alanında gelişmeler ile tüm sivil ve askeri sistemlerin, silah sistemlerinin, malzemelerinin veya benzeri diğer alanlarla ilgili araştırma-geliştirme ve üretim metotlarının; bilimsel ve teknik özelliklerini, yeteneklerini ve sınırlarını içeren bilgilerin elde edilmesi, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve yorumlanması teknolojik istihbarat olarak tanımlanmaktadır.
 
Bu Fasilitasyon Hizmeti Ne Sağlıyor?
- Dünya genelindeki teknolojik gelişmelerin takip edilmesi,
- Teknik ve bilgi birikimin sondajlanması,
- TRIZ araçlarının bir çoğunu bünyesinde barındıran ARIZ algoritması yardımıyla, mevcut patentler üzerinde yapılan iyileştirme çalışmalarına fasilitasyon,
- Açık kaynak teknoloji istihbarat yöntemlerinin kullanılması.
 

B- Ar-Ge Büyük Resim Çekme ve Çalışan Beceri Auditi

Ar-Ge merkezlerinin verimliliği ve üretkenliği temelde 9 farklı performans sürecini iyi yönetmeleri ile ilgilidir. Proje Yönetiminden Talent Yönetimine, Ar-Ge Stratejilerinden IP Yönetimine kadar tanımlanan alanlarda Ar-Ge birimin başlangıç durumunu tespit etmek özellikle Ar-Ge yöneticileri ile Proje Liderlerinin işini ve elini güçlendirecektir.

Diğer taraftan Ar-Ge elemanlarını gerçek potansiyellerini keşfettirecek KiG Beceri Auditi ile birlikte Ar-Ge elemanlarının motive edilmesi ve eksik yanlarının tespit edilmesi sağlanacaktır.

Bu Fasilitasyon Hizmeti Ne Sağlıyor?

Ar-Ge de Büyük Resim Audit Başlıkları
Aşağıdaki başlıklarda tanımlanan Göstergeler ve Metrikler 1-10 arasında değerlendirlmektedir.
1. Proje Yönetimi
2. IP Yönetimi
3. Talent Yönetimi
4. Yönetmelik ve Regülasyonlar
5. Ar-Ge Operasyonları 6. Portfolyo Yönetimi 7. İnovasyon Yönetimi 8. Ar-Ge Stratejileri
9. Tedarik Zinciri Yönetimi

Ar-Ge Elemanları Beceri Audit Başlıkları
Aşağıdaki başlıklarda tanımlanan 100+ başlıktaki Göstergeler Ar-Ge elemanları özelinde değerlendirilmektedir.
Bölüm 1: Araştırma Faaliyetlerini Yönetim Becerileri
Bölüm 2: Kişisel Ar-Ge Etkinlik Becerileri
Bölüm 3: Ar-Ge de İletişim Becerileri
Bölüm 4: Bilimsel İletişim Ağ Oluşturma ve Takım Çalışması Becerileri
Bölüm 5: Ar-Ge de Kariyer Yönetimi Becerileri
 

Tasarım Merkezi Operasyonları

Kaykayoglu Tasarım Merkezleri Fasilitasyon Hizmetleri kapsamında tasarım merkezlerinin, yaratıcı kültürlerini ve yenilikçi girişimlerinin sürdürülebilir hale gelmesi için gerekli know-how’dan to do-how fasilitasyon hizmetlerini sağlıyoruz.  Rekabet içerisinde, yerel ve global ekosistemde fark yaratan tasarım merkezi olmanın ilk adımları için sizlere 40 yıllık deneyimimizi sunuyoruz. 

Tüm yaratıcı fasilitasyon hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Tasarım Merkezleri, Dijital Dönüşüm ile birlikte kullanıcı deneyimlerini tasarlıyor...

Tasarım Ekibinizi daha güçlendirerek, insan-odaklı, yaratıcı ve inovatif ürünler tasarlayın.

Yaratıcılık ve inovasyon, giderek daha rekabetçi ve küreselleşen bir pazarda sürdürülebilir büyümenin reçetesi olarak tanımlanır. Endüstriyel tasarım, fikir üretiminden yeni ürünlerin hayata geçirilmesine kadar yaratıcı süreçleri kolaylaştırmaya ve yönlendirmeye yardımcı olabilecek bir alandır. 

Ürün/Hizmet geliştirme boyunca tasarım merkezlerinde teknik yaratıcı fikir geliştirme yöntemleri, süreç akışlarının hedefe dönük güçlendirilmesi ve" tasarım merkezi stratejisine” sahip olunması, ürün/hizmet geliştirmenin üretken aşamalarına nasıl yaklaşıldığını, kullanılan yöntemlere ve bu süreçlerde yer alan personeli daha iyi anlamaya çalışır. 

Fasilitasyon hizmetlerimizde genel amaç, endüstriyel uygulamalarda artan ve sürdürülebilir değişikliklere olan ihtiyacı “düşünme alışkanlığı” haline getirerek, mevcut uygulamaları anlamak ve daha iyi entegrasyon için modeller önermektir.

Tasarım Merkezi SüreçleriFasilitasyon Alanı 1
İnsan-Odaklı Düşünme Süreçleri ile Etkin Tasarım


Tasarım, kullanılabilirlik, işlev ve markalaşma yönleri dahil olmak üzere ürünü/hizmeti geliştirme ve entegrasyon sürecinin tamamını içerir. Bir ürünün/hizmetin kullanılabilirliğinin yanı sıra, kullanıcı deneyiminin zevk, verimlilik, eğlence ve diğer yönlerine de odaklanılır.

Bu Hizmet Ne Sağlıyor?

- 21. YY dinamiklerine ve kullanıcı davranışlarında büyük resmi görme,
- Değişen Jenerasyona dönük dinamikleri tanımlamak ve tasarım süreçlerine dahil etme,
- Kullanıcıların da dahil olduğu tasarım süreçleri,
- Duygusal Zeka unsurları ile Kullanıcı “acılarını” daha iyi anlamak ve çözüme dönük öneriler sunabilme,
- Kullanıcıyı davranışlarında sadece kullanıcıyı anlamak değil kullandıkları dijital veya fiziksel unsurlarını güçlendirmek,

Fasilitasyon Alanı 2
Ürün/Hizmet Geliştirme Süreçlerinde Teknik Yaratıcı Düşünmek


İş hayatında teknik yaratıcı düşünme ile fikir geliştirme, bir firmanın rakiplerine üstünlük sağlayacak hizmet ve ürünleri tanımlayabilme kabiliyetidir. İnsanlık tarihinin her döneminin kendine özgü sınırları ve fırsatları var. Tasarım Merkezleri, 21.YY dünyası rekabet dinamiklerini ve gelişmelerini çok iyi takip etmelidir.

Çok sayıda fikirler geliştirmek ve bu fikirlerin de yaratıcı olmasını istiyorsak, firmaların kullandıkları problem çözme yöntemleri (TRIZ, 8D, Shanin, FMEA gibi) ile birlikte, teknik yaratıcı fikir geliştirme yöntemlerini (Morfolojik Analiz, Biyomimikri, Sinektik Yaklaşım, Tavşan Deliği ve diğerlerini) öğrenmeleri bugün için çok önemli  hale gelmiştir. 

Bu Hizmet Ne Sağlıyor?

- Ekiplerin yaratıcı düşünme kabiliyetlerinin güçlenmesi,
- Yaratıcı fikir geliştirme yöntemleri ile buluşma ve fikir geliştirme çalışmaları, 
- Tasarım merkezinde yöntemler sayesinde çok sayıda fikir geliştirmek,
- “Teknik Yaratıcı Düşünme” Kültürünün oluşturulmasına dönük kolaylaştırıcılık,
- Teknik oyunlaştırmalar fikir geliştirme süreçlerinin verimliliğini ivmelendirmek.

Fasilitasyon Alanı 3
Teknoloji Yakınsaması ve Teknolojik İstihbarat


Temel ve uygulamalı araştırma, uygulamalı mühendislik teknikleri alanında gelişmeler ile tüm sivil ve askeri sistemlerin, silah sistemlerinin, malzemelerinin veya benzeri diğer alanlarla  ilgili araştırma - geliştirme ve üretim metotlarının; bilimsel ve teknik özelliklerini, yeteneklerini ve sınırlarını içeren bilgilerin elde edilmesi, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve yorumlanması teknolojik istihbarat olarak tanımlanmaktadır.

Bu Hizmet Ne Sağlıyor?

- Geleceğin 30 teknolojisi ile ürünlerin/servislerin senkronizasyonunun sağlanması,
- Dünya genelindeki teknolojik gelişmelerin takip edilmesi,
- Teknik ve bilgi birikimin sondajlanması, 
- ARIZ algoritması yardımıyla,mevcut patentler üzerinde yapılan iyileştirme çalışmalarına fasilitasyon,
- Açık kaynak teknoloji istihbarat yöntemlerinin kullanılması.

Fasilitasyon Alanı 4
TRIZ Yaratıcı Problem Çözme


TRIZ; Tasarım merkezlerinde, meydan okuyucu problemlere çözüm sağlayıcı, hızlı problem çözme, yaratıcılık çözüm fikirleri geliştirme ve sistematik inovasyon geliştirme aracıdır. Araştırıcıların çözüme ulaşmasını ivmelendirmektedir.

Bu Hizmet Ne Sağlıyor?

- Araştırmacıların yaratıcı ve teknik fikir geliştirme seviyelerinin yükseltilmesi,
- İnovatif ürün ve süreç tasarımı için direk bilgi sağlayıcı yeni çözüm araçları ile tanışmak,
- Buluşla ve fikri mülkiyet ile sonuçlanacak proje çalışma felsefesi,
- Yüksek ve etkin problem çözme motivasyonunun sağlanması,
- Çalışanların motivasyonu artırarak  tavanlarını bulmasını sağlamak,
- Rakipler arasında fark yaratılmasını hızlandırmak.