Danışmanlıklar ve Eğitimler

Firmamız vizyonunda kamu kurumları, özel şirketler ve bireylere dönük katma değer sağlayıcı danışmanlık ve eğitim programları  çok önemli yer tutmaktadır. Bu hizmetlerimizin odağında müşterilerimize sunacağımız değer önermelerinin niteliği çok önemli yer tutar.


Özellikle Danışmanlık süreçlerimiz müşterilerimizin sorunları giderecek mantıklı ve nitelikli zaman süresi ile belirlenir. Örneğin, bir Aile şirketi kurumsallaşmak istiyorsa, “6 ayda sizi kurumsallaştırırız” değer önermesi bize yakışmaz. Bu işin adımlarını çok iyi anlatıp bunun bir yolculuk olduğunu belirtiriz ve yolculukta bize ihtiyaçlarının ne zaman olabileceğini anlatırız. Danışmanlık biz de bir yolculuktur. Zamanı gelince durur. Zamanı gelince başlar..


Danışmanlık alanlarımız


1. Aile Şirketlerini Kurumsallaştırmak, Rekabete Hazırlamak, Kariyer Yönetimini Gerçekleştirmek
2. Stratejik Plan Hazırlamak
3. Kurumlarda Liderlik Sistematiğini Kurmak
4. Yönetici Geliştirme
5. Koçluk/Mentörlük
6. Ar-Ge Merkezi Kurulumu
7. İnovasyon Kültürü Geliştirme
8. Yaratıcı Düşünme Kültürü Geliştirme
9. Tasarım Odaklı Düşünme Sistematiği Geliştirmek
10. Şirket Akademileri Kurulması
11. Üniversite ve diğer Eğitim Kurumlarının Kurulaması ve Geliştirilmesi
12. TRIZ ile Sistematik Ürün Geliştirme Danışmanlığı
13. Firma ihtiyaçlarına uygun; teknolojik ve sosyal diğer alanlar

Eğitim alanındaki deneyimlerimiz 30 yılın üstünde. Eğitim kökeninden gelen firma kültürümüz disiplinli ve sonuç odaklı eğitim sunucu bir şirket haline geldik. Eğitim ihtiyaçlarına göre Terzi tarzı eğitimler tasarımlayan bir firmayız. Her firma için konu yanı bile olsa ayrı bir tasarımla eğitim programları geliştiririz. Eğitim başlıklarımızdan bazı seçmeler aşağıda sunulmuştur.


1. Liderlik Geliştirmek
2. Yönetici Becerileri Geliştirmek
3. Ar-Ge Merkezlerinde Yönetim
4. Kurumsal Kariyer Yönetimi
5. İnovasyon Yönetimi
6. Fikirlendirme ve Yaratıcılık
7. Ürün/Servis Geliştirmek için Yaratıcı Düşünmek
8. Tasarım Odaklı Düşünme
9. Problem Çözme Teknikleri (FMEA, 6-Sigma, gibi..)
10. TRIZ Destekli Tasarım ve Problem Çözme
11. Patent Stratejileri ve Patent Etrafından Dolanma
12. Firmaların İhtiyaçlarına göre özel başlıklı eğitim konuları

Eğitimlerimizde ilk önce; Firma yöneticileri ile bir araya gelerek hedef kitleyi öğreniyoruz, daha sonra da bu kitlede değiştirmesi arzu edilen hususları tespit ediyoruz. Sonra eğitim tasarımına başlıyoruz. Eğitim süresi, eğitim içinde kullanılacak araçları ve katılımcı profillerin i çalışıyoruz. Eğitimleri çok eski bir teori de olsa Kirkpatrick modeli bize ışık tutuyor.