TTO & Teknopark Operasyonu
Fab Lab, yaratıcı fikirlerin projelere dönüştürülüp geliştirilmesine imkan sunan üretim donanımlarına sahip dijital fabrikasyon laboratuvarıdır. Özellikle üniversitelerimiz bünyesinde kurulan FabLab’ler lisans ve lisansüstü öğrencilerin girişimcilik üstleri oluyor .
 “ Son 10 yılda gelişen FAB LAB ve TEKNOPARK Projeleri ülkemiz ekonomisine önemli katma değerler sağlıyor. KiG olarak bizlerde bu kurumsal yapılarla yoğun işbirliği halindeyiz. Özellikle bu yapılardaki proje ekiplerinin yaratıcı ve tasarım odaklı düşünmelerine dönük eğitim ve çalıştay etkinliklerimiz gelişerek devam ediyor. 
Genel de Fab Lab'larda; talaşlı üretim gerçekleştiren CNC frezeler, düzlemsel malzemelerden üretim gerçekleştiren lazer kesim cihazı,  plotter kesiciler ve plastik hammadde ile üretim gerçekleştirebilen 3 boyutlu yazıcılar ön planda yer almaktadır. Dijital fabrikasyon olarak da değerlendirilebilecek bu teknolojilerle, projelerin bilgisayar destekli tasarım ve üretime (CAD/CAM) dayalı olarak sayısal kontrollü makineler (CNC) lerle gerçekleştirilir..

Fab Lab’ler projeleri olan tüm bireylerin kullanımına açıktır. Fab Lab kullanımı için esas olan, üretimlerin proje tabanlı olması ve yaparak öğrenmeye, eğitime, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesine, küresel-kolektif proje gelişimine, kamu yararına veya sanayinin ihtiyaç duyduğu Ar-Ge çalışmalarına katkı sağlamasıdır.

Biz de KiG olarak bu etkinliklere özellikle Yaratıcı Düşünerek Yeni Ürün Üretmek ve Tasarım Odaklı Düşünerek Müşteri odağına uygun ürünlerin üretilmesine destek sunuyoruz. Özellikle Teknoloji Transfer Ofisleri ile uygun eğitimler tasarımlıyoruz. TRIZ uygulamaları odağımız da bulunuyor.

TEKNOPARK

Hızla küreselleşen dünya ekonomisinden bilim ve teknoloji üretimlerine ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Bu kapsamda Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştiği bilim parkları, teknoparklar ve inovasyon merkezleri de büyük bir önem kazanmaktadır. Şimdi ise COVID 19 süreci ile birlikte ulusal düzeyde yeni programların ivmelendirilmiş bir şekilde bu adı geçen merkezlerde oluşturulması daha da önem kazanmıştır.

Teknoparklar üniversiteler/araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve yenilikçilik çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma - geliştirme, yenilikçilik ve teknoloji ekosistemleridir. KiG olarak senelerdir bu eko sistemin içinde olmaya gayret gösteriyoruz. Özellikle Teknopark firmaların nitelikle çalışan sayışa eriştirilmesi açısından; TRIZ, İnovasyon, Yaratıcı Düşünme, Tasarım Odaklı Düşünme, Ar-Ge elemanı yetiştirme ve Ar-Ge Elemanlarının kariyer yönetimi gibi yüz yüze ve sanal eğitimlerle hizmet sağlıyoruz.

Türkiye’de de teknoloji ihtisas programları tüm hızıyla devam ederken ve milli teknolojilerin geliştirilmesi kamu, sanayi ve üniversite işbirliğiyle teşvik edilmektedir. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre; 85 Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nden 67’si faaliyetine devam etmekte, 18’inin ise altyapı çalışmaları devam etmekte olup yakında açılacaktır.  

Temel amacı bünyesindeki bilgi tabanlı şirketlerin, yenilikçilik (inovasyon) ve rekabetçilik kültürünü destekleyerek toplumun zenginliğini artırmak olan teknoparklar; üniversiteler, AR-GE kuruluşları, firmalar ve pazar arasında bilgi ve teknoloji akışını yönetip ve teşvik etmektedir.
 
Ayrıca barındırdıkları kuluçka merkezleri yardımıyla yenilikçi firmaların oluşmasını ve büyümesini de kolaylaştıran Teknoparklar bu şirketlere yüksek kalitede mekânlar sağlamakta ve katma değerli hizmetler sunmaktadır. Biz de KiG olarak bu yapıların daha yaratıcı olmalarına destek sunmaya devam edeceğiz.