İnsan Stratejisi
İnsan stratejisinin temelleri (liderlik, kültür, yetenek, beceriler ve İK) şirketleri daha güçlü, daha çevik, daha yenilikçi ve daha duyarlı hale getirir. KiG'in insan stratejisi, şirketlerin en önemli varlıkları olan insanlarını yükseltmelerine yardımcı olur.

İnsan Stratejisi Başlıklarımız

Liderlik Gelişimi


Liderleri geliştirmeye yönelik birçok çaba istenilen sonucu vermeyebilir. Yine de her düzeyde liderliğe duyulan ihtiyaç hiç bu kadar kritik olmamıştı.

Dünyanın dört bir yanındaki şirketler, her yıl liderlik eğitimlerine (çalıştaylar, web seminerleri, sertifikalar ve benzerleri) milyarlarca dolar harcıyor ve bu paranın çoğu boşa gidiyor. Bunun nedeni, çoğu liderlik geliştirme eğitiminin bir boşlukta gerçekleşmesidir. Çalışanlar tek seferlik bir oturuma katılır, masalarına döner ve öğrendiklerini çabucak unutur.

Bu kaçırılan fırsatın stratejik sonuçları önemli olabilir. Uzaktan ve yerinde çalışmayı birleştiren sanal çalışma ortamlarına, hibrit modellere, oyunlaştırmalara ve dinamik uygulamalar ile yapılan büyük değişim göz önüne alındığında, KiG olarak yetkilendirme ve katılım kültürünü teşvik eden, çalışanların katılımını sağlayan ve yüksek performanslı, çevik ekipler oluşturan türde dönüşümcü liderliğin olduğuna inanıyoruz.

Yetenek Geliştirme

Avantajınızı Hızlandırmak için Gelişmiş Beceri Geliştirme, Yeniden Beceri Kazanma ve Yetenek Geliştirme

Öğrenmenin hızı ve etkinliği giderek artan bir şekilde rekabet avantajı sağlıyor. KiG, rekabet avantajı yaratmak için gerekli kurumsal öğrenmeyi, becerilerin geliştirilmesini, yeniden beceri kazandırılmasını ve eğitimi sağlamak için uygulayıcıların, tasarımcıların, teknoloji geliştiricilerin ve teknolojinin uzmanlığını birleştiriyor. Güçlü öğrenen organizasyonlar hızlı ve geniş ölçekte oluşturulur, böylece ekipler dijital bir gelecekte başarılı olmaya daha hazır olurlar.

Kompleks çağda, lider kuruluşlar, insanların güçlü yeteneklerini teknolojideki en son gelişmelerle harmanlayabilen kuruluşlar olacaktır. Bu denklemin insani yönüne ayak uydurmak, hem bir yönetim ekibi içinde hem de bir organizasyon genelinde sürekli beceri gelişimini sağlamak anlamına gelir.

Dijital ve yapay zekanın evrimi, iş modellerindeki ve müşteri beklentilerindeki değişimler, iklim ve sürdürülebilirlik konularını ele alma ihtiyacı olsun, değişimin hızı baş döndürücü durumda. Kurumsal öğrenme, geleceğin iş gücünü hazırlamak için ayak uydurmalıdır.

Dijital İK

İnsan kaynaklarının rolü çarpıcı biçimde değişiyor ve İK liderliğinin karşılaştığı zorluk açık: Dijital çağa uygun, çevik, yeni nesil bir İK işlevini nasıl yaratırsınız?

Bir zamanlar işin güvenilir bir köşe taşı olarak görülen insan kaynakları, herhangi bir organizasyondaki en kritik ve dinamik işlevlerden birine dönüşüyor. Şirketler kompleks hale geldikçe (insan ve teknolojik yetenekleri harmanlarken) ilerlemenin önündeki birincil engel teknoloji değildir. Aksine, teknolojinin gücünü açığa çıkarmak için doğru insan yeteneklerini, becerilerini ve yeteneğini bulmaktır.

Yeni nesil İK yeteneklerine sahip şirketler, bu alanlarda organizasyon eksikliği olan şirketlere göre önemli ölçüde daha iyi finansal performans sağlıyor. İK'nın stratejik bir ortak olmasını sağlamak için şirketler beş temel soruyu ele almalıdır:

1- İnsanlar kuruluşta iş değerini nasıl yönlendirir ve İK bu değeri en üst düzeye çıkarmaya nasıl yardımcı olur?
2- Liderlerin insan stratejisine ve uygulamasına sahip olmasını sağlamak için doğru İK işletim modeli ve organizasyonel çerçeve nedir?
3- İK süreçleri ve dijital İK uygulamaları nasıl yapılandırılmalıdır? 
4- Başarılı olmak için hangi İK stratejisi ve yetenekleri gereklidir?
5- İnsan kaynaklarında çalışmayı desteklemek için mevcut en umut verici, yenilikçi dijital IT çözümleri nelerdir?

Yönetici Koçluğu & Mentorluğu

KiG'in Yönetici Koçluğu & Mentorluğu, liderlerin günümüzün giderek daha karmaşık hale gelen dünyasının zorluklarını aşmalarına ve çalışanları, müşterileri, yatırımcıları, ortakları ve toplum için dönüşümsel değişimi yönlendirmelerine yardımcı olur.

Liderlerimizden her zamankinden daha fazlasını istiyoruz.

Bugün başarı, iyi bir strateji ve iyi gelişmiş bir yürütme planından daha fazlasını gerektirir. Liderlerin yeni yollarla düşünmelerini ve hareket etmelerini gerektirir ve bunlar; öğrenmek, tahmin etmek ve uyum sağlamaktır. Bugünün liderlerinin üretken olmaları; yani çalışanları, müşterileri, ortakları, yatırımcıları, toplulukları ve kendileri için sağladıkları değeri yeniden canlandırabilmeleri ve artırabilmeleri gerekir.

KiG'in Yönetici Koçluğu & Mentorluğu programlarının fark yarattığı yer burasıdır. Kıdemli liderlerin ve liderlik ekiplerinin dönüşümsel değişimi yönlendirmesine ve uzun vadeli etki ile değer yaratmanın temelini oluşturmasına yardımcı oluyoruz. Araştırmalar, kıdemli liderlere koçluk yapmanın dönüşüm başarısı olasılığını %70'ten fazla artırabileceğini gösteriyor. Kuruluşların daha geniş değişim girişimleriyle adım adım çalışıyoruz ve pragramatik yaklaşımımız, birden fazla lidere ortak bir Kuzey Yıldızı etrafında koçluk yapmamızı sağlıyor. Ayrıca bu yaklaşım, sürekli geri bildirim döngüleri ve hızlı müdahaleler sağlar.

Her koçluk ilişkisini, liderlerin en çok ihtiyaç duyduğu anda güvenli, gizli ve derin bir destek sağlayan lider ve koç arasındaki gerçek bir ortaklık olarak görüyoruz. Koçlarımız, koçluk yaptıkları liderlerle aynı ayakkabıyı giymiş eski üst düzey yöneticilerdir. Aynı baskıları hissettiler, aynı zor kararları verdiler ve aynı hatalardan ders aldılar. BCG'nin yönetici koçları, derin bir stratejik ve operasyonel bağlam anlayışıyla gelir ve diğer liderlerin en acil iş veya organizasyon hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olabilir.