Kamuya Dönük Çözümler
Firmamız Kamu kurumlarına;

• Danışmanlık
• Eğitim
• Stratejik Plan Hazırlama
• Özel Projeler Hazırlamak

başlıklarında hizmet sunmaktadır.

Hizmet kapsamında; kamu kurumlarında; verimliliği artırıcı eğitimler, liderlik geliştirici çalıştaylar, arama konferansları öncelik kazanmıştır.

Diğer taraftan kurumların stratejik planları, valiliklerin himayesinde, Bakanlıkların ilgili dairelerinin yönetiminde hazırlanmıştır.

Kamu kurumlarında; Ar-Ge ve İnovasyon strateji belgeleri de hazırlanmıştır.

KiG bu alandaki deneyimlerini en hızlı ve pratik yaklaşımlarla Kamu ile paylaşmaya hazırdır. Özellikle Kamu kurumlarının daha etkin hale getirilmesinde Tasarım Odaklı Düşünme modelini uygulamayı hedeflemektedir.