Kariyer ve Liderlik Planlama
Değişen küresel koşullar çok erken yaşlardan itibaren geleceğe hazırlanmamızı ve gelecek ile ilgili problemleri çözebilecek yetkinlikte insan kaynağı olmamızı gerektirmekte. Bu nedenler; tüm bireylerin kariyer planlarını sürekli gözden geçirmelerini ve önleyici planlama yapmasını gerektiriyor. 

KiG Kariyer ve Liderlik Planlama ve geliştirme hizmetleri, ilköğretim sıralarından başlayarak uluslararası geçerliliği olan yaklaşımlarla kariyer kişiliklerinin tespit edilip ona göre lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora programlarına yönlendirmeyi amaçlıyor.