Konuşmacı Hizmeti
 
 “ KiG, açık bilimsel bilgiye erişmeyi firma stratejisinin odağına yerleştirmiştir. Bunu da, insan yetkinliklerinin geliştirilmesi hedefi ile, ulusal ve uluslararası arenadaki uzmanlara erişip, firmaların ve bireylerin öğrenimine açmak istemektedir. 

Uzman ulusal ve uluslararası kişilerle kurumları tanıştırma boyutunda KiG olarak Dünya üniversitelerinden bilim insanlarını, ülkemiz kurumları ile buluşturmak istiyoruz. Amacımız popülerliği yüksek, sosyal medyada veya televizyonda  görünen yüzler değil, bilgi  içeriği güçlü kişileri konuşmacı olarak öne çıkarmaktır. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası boyutta özellikle üniversitelerdeki uzmanlarla işbirliği konusunda görüşmelerimiz gelişerek devam etmektedir.
Aşağıda bu alanda paydaşlarımıza sunabileceğimiz hizmetler yer almaktadır;

• Yıl sonu, dönem, gala ve lansman toplantılarınız için konuşmacı getirmek veya sanal ortamda sunmak,
• Ar-Ge  ihtiyacınıza yönelik konuşmacılar bulmak,
• Büyük, uluslararası ve üst yönetim katılımlı toplantılara global konuşmacılar sağlamak,
•  Kurum içi toplantılarınız için Lunch & Learn programları tasarımlamak.
• İhtiyaç halinde toplantılarınıza motivasyonel ve eğlenceli talk showlar tedarik etmek,
• Yıl sonu, dönem, gala ve lansman toplantılarınız, uydu sempozyumlarınız için celebrity ve yerli / yabancı bilim insanı konuşmacılar sağlamak.
• Program sunucuları ve moderatörlük hizmetleri sunmak.
•  İhtiyaca yönelik eğitim, workshop ve atölyeler hazırlamak ve sunmak,
•  Kurum içi seminerler – Lunch & Learn hazırlamak.
•  Kurum Yönetim Kurulları için özel aktiviteler hazırlamak.
•  Kurumlar için ulusal ve uluslararası uzaktan konuşmacı tedarik etmek .
 
Yukarıdaki konu başlıklarında hem yüz yüze hem de sanal hizmetler sunmaya hazırız. Özellikle COVID 19 sonu bu hizmetlerimiz çoğunu da internet teknolojileri ve servisleri sunacağız.
COVID 19 Sürecinde firmalar ile paylaştığımız konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.