TRIZ
TRIZ Nedir?

T,R,I,Z;  Rusça kelimeler, Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch baş harflerinden oluşmuştur. TRIZ yaklaşımı, İngilizce “Theory of the Solution of Inventive Problems” veya Türkçe “İcat Temelli Problem Çözme Teorisi” veya “Yaratıcı Problem Çözme Teorisi” olarak tanımlanmaktadır.

TRIZ; üniversitelerde, şirketlerin farklı bölümlerinde ve Ar-­Ge merkezlerinde, meydan okuyucu problemlere çözüm sağlayıcı, hızlı problem çözme, yaratıcılık geliştirme ve sistematik inovasyon geliştirme aracıdır.

TRIZ Ne Sağlıyor?


- Çalışanların yaratıcılık seviyelerinin yükseltilmesi,
- İnovatif ürün ve süreç tasarımı için yeni araçların öğrenilmesi,
- Buluşla ve fikri mülkiyet ile sonuçlanacak çalışma felsefesi,
- Yüksek problem çözme motivasyonunun sağlanması,
- Çalışanların tavanlarını bulması,
- TRIZ yaklaşımı ile rakipler arasında fark yaratılması.

Firmalarda Yapısal İnovasyon ve Yaratıcılığı Öğrenme


İnovasyon ve Yaratıcılığın şirket DNA’sına yerleştirilmesi için çalışmalara uluslararası kabul görmüş bir modelin seçimi ile başlanmalıdır. Günümüzde bireylerin yaratıcılığını artırıp onları inovatif düşünmeye zorlayacak iki yaklaşım okulu mevcuttur. Bunlar;

1. Okul Yaklaşımı: Kişilerin beyin gücünü artırıcı düşünme ortamının yaratılması için; Beyin Fırtınası, De Bono Yanlamasına Düşünmek , 6 Şapka ile Düşünmek ve Kök Neden Analiz stilleri gibi teknikler, yaratıcı düşünmeyi artırıcı ortamlar sunarak, kişilerin beyinlerinin yaratıcı olma güçlerini ortaya çıkarmalarına destek sunmaktır.

Bu yaklaşımı programlanmamış yaratıcı düşünme şekli olarak ta adlandırabiliriz. Bu demektir ki ne biliyorsanız ve deneyimleriniz seviyesinde yeni bir buluş veya tasarım yapabilirsiniz. FMEA, Balık kılçığı ve 5N 1K gibi problem çözme teknikleri de bu süreç içindedir.

2. Okul Yaklaşımı: Programlanmış düşünme ile yaratıcılığı tetiklemek esastır. Burada amaç ;
kişilere sunulan farklı ve ispatlanmış bilimsel düşünme araçları ile yaratıcı düşünmelerini sağlayacak yaklaşımlarla tanışıp sonuç almayı sağlamaktır. Bu yaklaşımların odağında ve bugün için yoğun kabul gören en önemli yaklaşım da TRIZ yaklaşımdır.

TRIZ Tekniği; “Amerika’yı Yeniden Keşfetmeyin” olgusundan ve bugüne kadar yapılmış buluşlardan ve en iyi uygulamalardan alınan prensipleri, metodolojileri ve araçları kullanarak problemleri hızlı çözmeyi ve en doğru çözümlere erişim sağlar.

TRIZ Eğitimi Öğrenme Hedefleri Nelerdir?


- TRIZ Eğitimi çalışanların öğrenme kültürünü pekiştirir ve onlara buluş yapma tekniği sunar.
- TRIZ eğitimi sürecinde öğretilecek yaklaşımlarla; ISQ, operatörler ve diğer araçlarla yaratıcı problemleri çözülebilir.
- TRIZ hala gelişen bir yaklaşım olarak müşteri ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmaktadır.
- TRIZ yüksek pazar değeri olan ürünlerin tasarımlanmasına destek olur.
- TRIZ patente dönüşen buluşlardaki şifreleri, teknolojik buluşlar ve
başkasının deneyimini kullanır.
- TRIZ yaklaşımı aynı zamanda pazarlamacı ve işletme süreçlerini de yönlendirir.
- TRIZ yaklaşımı ile gelecek teknolojilere yönlendirir.
- TRIZ araçları Ar-Ge süreçlerinizi hızlandırır ve daha hızlı sonuç aldırır.

TRIZ Eğitimleri Hedefi


Günümüzde firmalar, profesyoneller ve akademisyenler problemlerini hızlı çözmek zorundalar. Özellikle yeni ürün ve müşteri odaklı hizmet geliştirme sürecinde tüm ekiplerin daha yaratıcı olmaları beklenmekte. Hali hazırdaki problem çözme yöntemlerinin çevik olmadığı nedeni ile firmalar ve bireyler TRIZ yaklaşımına daha çok odaklanmaktadırlar.

TRIZ; Sistematik problem çözme yaklaşımı olmasının yanı sıra, bir çok yaratıcılık yaklaşımı ile, bilgi derinliği olan bu yaklaşım olarak, bugün bir çok firma için en çok tercih edilen problem çözme ve inovasyon gerçekleştirme aracı olarak kullanılmaktadır. Bu eğitimle TRIZ yaklaşımın temelleri sunulurken bir çok örnekle yöntemin çalışma yaşamında kullanımı pekiştirilecektir. Eğitim katılımcıların geldikleri ofis özellikleri düşünülerek örnekler ve metodlarda esnek anlatım tarzları geliştirilecektir.

Tipik Eğitim İçeriği  (2 günlük)

 

1.Gün

 

Bölüm 1: Ofis Problemlerimizin Çözümünde Kullandığımız Yaklaşımlar Nelerdir?


- Geleneksel Yaklaşımlar
- Sistematik Yaklaşımlar
 

Bölüm 2: Problem Çözme Tekniklerine Genel Bir Bakış


- Geleneksel Problem Çözme Teknikleri (Beyin fırtınası, 5N1K, Balık kılçığı, FMEA, 8D, İlişki Diyagramları, Pareto Analizi, Kontrol Tabloları, Altı Sigma gibi)

- Yeni Yaklaşımda TRIZ'in yeri
 

Bölüm 3: TRIZ Yaklaşımının Temelleri


- TRIZ Metodunun Diğer Yaklaşımlardan Farkı Nedir?
- TRIZ Yaklaşımının Temel Düşünme Modaliteleri Nelerdir?
 

Bölüm 4: TRIZ Araçlarına Genel Bir Bakış


- TRIZ Araçlarının Kısa Kısa tanıtımı
 

Bölüm 5: Çelişki Mantığı ve Çelişki Matrisi Çözümleri


- Teknik Çelişkiler
- Fiziksel Çelişkiler
- 39 Çelişki Parametresi ve 39x39 Çelişki Matrisi
- 40 TRIZ Buluş Şifreleri
- Uygulamalar

 

2.Gün

 

Bölüm 6: İdealite ve Kaynaklar Kavramı


- İdealite Kavramı
- Kaynaklar ve Etkin Kullanımı
- Uygulamalar
 

Bölüm 7: Faydalı ve Zararlı Fonksiyonlar


- Problem Alanındaki Faydalı ve Zararlı Fonksiyonlar
- Faydalı ve Zararlı Fonksiyonların İlişkilendirilmesi ve Şematik Gösterim
- Uygulamalar
 

Bölüm 8: Su-F TRIZ Metodolojisi


- Su-F Yaklaşımınn Temelleri
- 76 Standart Çözüm Metodları
- Uygulamalar
 

Bölüm 9: S- Eğrisi ve Dokuz Pencere Yaklaşımları


- Sistemde Ne zaman İnovasyon Yapmak Gerekiyor-S Eğrisi Analizi
- Dokuz Pencere: Sistemlerin Dünü-Bugünü ve Yarını
- Uygulamalar
 

Bölüm 10: TRIZ Bilimsel Etkiler Kılavuzu ve Operatörler


- Bilimsel Etkiler Kılavuzu Kullanımı
- Çok Kullanılan Problem Çözme Operatörleri
- Uygulamalar
 

Bölüm 11: Problem Çözme Yaklaşımı ve ARIZ


- TRIZ  Çözümü  İçin  ISQ  formatının  Tanıtılması  ve Örneklemeler
- TRIZ Yaklaşımı İle Nasıl Problem Çözeriz?
- TRIZ Çözümüne Algoritmik Yaklaşım - ARIZ
- TRİZ ile çözümlerden Örneklerin sunulması
 

TRIZ Eğitimleri Referanslarımızdan Seçmeler
 

Otomotiv Sektörü


Birinci , Pimsa, Sampa, Renault, Farplas, Mutlu Akü, Mercedes, Kanca, Tofaş, Ford, Olgun Çelik, Anadolu İsuzu, Türk Traktör, Secant
           

Ağaç Endüstrisi


Çamsan, AGT
             

Bilişim Sektörü


Koç Sistem, Sistek
 

Üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri


Uludağ Üniversitesi TTO, Atılım Üniversitesi TTO, Gazi Üniversitesi TTO, Arinkon TTO, Akdeniz TTO, Erciyes TTO, Çukurova TTO, Kocaeli Üniversitesi TTO, Atmosfer İzmir Yüksek Teknoloji TTO, TOBB TTO, Fırat TTO, NKU TTO
 

Diğer Sektörler


Türkiye Banklar Birliği (Finans), Abdi İbrahim (İlaç), Nobel (İlaç), Butekom(Tekstil), Şişecam(Cam), Schneider(Elektrik), Rudolf Duraner(Kimya), VİKO(Elektrik), İstaç(Katı Atık), GAP (Tekstil), İSO Üyeleri (100 Firma), Kahramanmaraş Ticaret Odası, MESS Eğitim Vakfı Üyeleri (200+ Firma), Aras Kargo(Kargo), Havelsan(Yazılım), KBB Derneği(TIP) ve diğerleri