TTO & Teknopark Operasyonu
FİRMALARIMIZ, TTO’LAR İLE DAHA GÜÇLÜ!

Ürün/Servis geliştirme süreçlerinde, "TRIZ: Problem Çözme, Yaratıcı Fikir Geliştirme Yöntemleri ile Tasarımcı Düşünme" odaklı eğitim başlıklarımız, firmalarımızın yükselmesine katma değer sağlayacaktır.
 “ Son 10 yılda gelişen TTO ve TEKNOPARK projeleri ülkemiz ekonomisine önemli katma değerler sağlıyor. KiG olarak bizlerde bu kurumsal yapılarla yoğun iş birliği halindeyiz. Özellikle bu yapılardaki proje ekiplerinin yaratıcı ve tasarım odaklı düşünmelerine dönük eğitim ve çalıştay etkinliklerimiz gelişerek devam ediyor. 
KiG, mentor olarak; bireylerin, takımların ve organizasyonların kendilerine olan güvenlerini artırırken geleceğe daha yaratıcı ve umutlu bakmalarını sağlar. 

KiG, Ulusal ve uluslararası arenada, “Yaratıcı Sınıfın” gelişimine katkı sunar. Türkiye’de ve Dünyadaki çözüm ortaklarına, günümüzün karmaşıklığını aşmak ve pazarlarına liderlik etmek için gereken kapasiteyi ve sonuçları oluşturmalarına yardımcı oluyoruz.

TEKNOPARK

Hızla küreselleşen dünya ekonomisinden bilim ve teknoloji üretimlerine ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Bu kapsamda Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştiği bilim parkları, teknoparklar ve inovasyon merkezleri de büyük bir önem kazanmaktadır. Şimdi ise COVID 19 süreci ile birlikte ulusal düzeyde yeni programların ivmelendirilmiş bir şekilde bu adı geçen merkezlerde oluşturulması daha da önem kazanmıştır.

Teknoparklar üniversiteler/araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve yenilikçilik çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma - geliştirme, yenilikçilik ve teknoloji ekosistemleridir. KiG olarak senelerdir bu ekosistemin içinde olmaya gayret gösteriyoruz. Özellikle Teknopark firmaların nitelikle çalışan sayışa eriştirilmesi açısından; TRIZ, İnovasyon, Yaratıcı Düşünme, Tasarım Odaklı Düşünme, Ar-Ge elemanı yetiştirme ve Ar-Ge Elemanlarının kariyer yönetimi gibi yüz yüze ve sanal eğitimlerle hizmet sağlıyoruz.

Türkiye’de de teknoloji ihtisas programları tüm hızıyla devam ederken ve milli teknolojilerin geliştirilmesi kamu, sanayi ve üniversite iş birliğiyle teşvik edilmektedir. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre; 85 Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nden 67’si faaliyetine devam etmekte, 18’inin ise altyapı çalışmaları devam etmekte olup yakında açılacaktır.  

Temel amacı bünyesindeki bilgi tabanlı şirketlerin, yenilikçilik (inovasyon) ve rekabetçilik kültürünü destekleyerek toplumun zenginliğini artırmak olan teknoparklar; üniversiteler, AR-GE kuruluşları, firmalar ve pazar arasında bilgi ile teknoloji akışını yönetip ve teşvik etmektedir.
 
Ayrıca barındırdıkları kuluçka merkezleri yardımıyla yenilikçi firmaların oluşmasını ve büyümesini de kolaylaştıran Teknoparklar bu şirketlere yüksek kalitede mekânlar sağlamakta ve katma değerli hizmetler sunmaktadır. Biz de KiG olarak bu yapıların daha yaratıcı olmalarına destek sunmaya devam edeceğiz.