Üniversite Kurulumu ve Geliştirme

Ülkelerin kalkınmasında en önemli itici gücün nitelikli iş gücü olduğu COVID 19 sürecinde bir kere daha öne çıkmış durumda. Nitelikli insan gücünün kaynağı ise hiç şüphesiz üniversiteler ve meslek yüksekokullarıdır. Özellikle 4. Endüstri devriminin de devreye girmesi ile birlikte iş gücünün nitelikli hale dönüştürülmesi daha büyük önem kazandı.

 
Ülkemizin batılı anlamlı üniversite deneyimi henüz çok genç durumdadır. 1933'de İstanbul Üniversitesi'nin yapılandırılması ile başlayan üniversite serüvenimizde geldiğimiz yerde 200'ü aşkın üniversiteye sahip olduk. Ayrıca 1987 yılından itibaren de kar amacı gütmeyen vakıf üniversitelerinin de kurulması ile artık üniversitelerimiz genç nüfusumuza hitap edecek inovasyonlarla tanışmaya başladı. 
 
KiG olarak, bu yeni süreçte önemli görevlerde bulunduk. Prof. Dr. C. Ruhi Kaykayoğlu 1996 yılında Japonya da misafir araştırıcı olarak bulunup Türkiye’ye döndükten sonra kendi bakış açısı ile ülkemizde yeni bir üniversite yapılanması ihtiyacını dile getirmeye başlamıştır. Bu yeni vizyon ile kendisi o günlerde kurulma aşamasında olan Sabancı Üniversitesi Doğa ve Mühendislik Fakültesinin kurulmasında danışman olarak rol almıştır.
 
Hemen bu sürecin ardından da görev aldığı İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde hem Mühendislik Fakültesi Dekanı hem de Rektör Yardımcısı olarak görev alırken, yeni ve farklı bir vakıf üniversitesinin kuruluşunda tasarımcı olarak bulunmuştur.
 
2004'de başlattığı yeni akademik süreç içinde Türkiye'de ve yurt dışında birçok üniversitenin kurulmasında önemli profesyonel danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. 
 
KiG bünyesinde yürütülmekte olan bu hizmet sürecinde;
 
• Yeni kurulacak üniversitenin vizyon ve misyonu,
• Yeni kurulacak üniversitenin stratejisi,
• Üniversite fakülteleri ve bölümleri,
• Modern laboratuvar ve araştırma birimlerinin doğası,
• Öğrencilere sunulacak yeni hizmetlerinin tasarımı,
• Kariyer Merkezi ve Sürekli Eğitim Merkezi kurulumu,
• Başta ABD Üniversiteleri olmak üzere diğer Avrupa Üniversiteleri ile iş birliği imkanlarının araştırılması,
• Nitelikli akademik ve akademik olmayan personelin geliştirilmesi gibi önemli projeler sunulmuştur. 
 
KiG çok sayıda ABD üniversitesi ile iş birliği halindedir. Bu iş birliğinde temel odak; beraber bölüm açmak, çift diploma programı geliştirmek, öğretim üyesi değişiminde bulunmak ve ortak araştırma imkanları yaratmak, ortak konferans ve sempozyum organize etmek ve başlatmaktır.
 
Tarihsel sırası ile deneyim kazanılan Yükseköğretim projelerinden seçmeler aşağıda verilmiştir.
 
• Sabancı Üniversitesi
• Bahçeşehir Üniversitesi
• Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
• İstanbul Aydın Üniversitesi
• Okan Üniversitesi
• Avrupa Meslek Yüksek Okulu
• Kavram Meslek Yüksek Okulu
• Astana Üniversitesi (Nur Sultan Nazarbayev Üniversitesi, Kazakistan)
• Soran Üniversitesi (Kuzey Irak)
• Avrupa Liderlik Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
 
KiG; uluslararası akademik paydaşları ile Türkiye’de ve bölgesinde Lisans, yüksek lisans seviyesinde kurumlar kurmaya ve geliştirmeye hazırdır. 
 
Önerdiğimiz "Yeni Üniversite"; milenyum neslinin anlayacağı dilden hareketle;
 
• Bireylerin sürekli kariyerinin planlayan, onları yaşam boyu öğrenci hale getiren,
• Girişimcilik kültürüne sahip,
• Yaratıcı kültürünü yaratan ve yayan,
• Esnek öğrenme stilleri sunan,
• İnovatif süreçleri yöneten,
• Senkron ve asenkron eğitim imkanları sunan,
• Öğrencilerin birbirlerine anlatarak öğrendikleri,
• Örencilerin ilk günden itibaren yeni buluşlar yaparak ürün ve servis ürettikleri,
• Öğretim üyelerinin mentor ve koç olduğu,
• Küresel lider üniversitelerle aynı network'de öğretim sunan,
• TRIZ gibi araçlarla hızlı Ar-Ge yapma kabiliyetine sahip,
• Sanayi iş birliği ile problem çözme becerisi geliştiren,
• 7/24 yaşayan bir üniversite olmalıdır.