Yaratıcılık & İnsan-Odaklılık


İş yerinde yaratıcı düşünme ve fikir üretme, bir firmanın rakiplerine üstünlük sağlayacak hizmet ve ürünleri tanımlayabilme kabiliyetidir.
Bunun içinde firma kültürü yani iklimi çok önemli. Dünya artık yaratıcı bir ekonomi üzerine kurulu ve temelinde, müşteri kültürünü ve isteklerini anlamak var.

İş yerinde bir fikrin teknik yaratıcı ve yenilikçi olması için 3 temel unsur gerekir. 

1- Firma kültürü, hedefi ve vizyonu doğrultusunda olması,
2- Firma içi ve dışına kar ve zamanda tasarruf sağlaması,
3- Fikrin paydaşlara katma değer sağlaması gerekmektedir.


İnsanlık tarihinde her dönemin kendine özgü sınırları ve fırsatları var. Bu yüzden dünyadaki gelişmeleri de çok iyi takip etmeliyiz. 

Yaratıcı fikir üretmek çaba ister. Fikir üretmek ve bu fikirlerin de yaratıcı olmasını istiyorsak, firmaların problem çözme yöntemleri ile birlikte, yaratıcı fikir üretme metodlarını öğrenmede fayda var.
Kaykayoglu Innovation Group olarak, iş hayatında “Teknik Yaratıcılık” diye adlandırdığımız yaratıcılık, düşünme ve pratiklerinin günümüz firmalarının ajandasında olduğunu biliyoruz. İş hayatında teknik yaratıcılık; yeni ürün/hizmet fikri geliştirme, yeni alışkanlıklar ile yaratıcı fikirlere ilham oluşturabilme, problem çözme sürecine eğitimler, atölyeler ve fasilitasyon hizmetlerimiz ile hız katma amaçlanmaktadır.