Yönetici ve Veliaht Kariyer Yönetimi
KiG; Aile şirketlerinde görev yapan Aileden olmayan yöneticiler ile Aile Şirketlerinde gelecekte göreve gelmesi beklenen Aile Şirketi Veliahtlarına karşı özel programlar tasarımlamaktadır. 
Programların temelinde her iki gruba ait adayları Yönetim fonksiyonlarına tanıştırmak ve fonksiyonel alanlardaki yetkinliklerini artırmak hedeflenmektedir.

Temel fonksiyonları 5 başlıkta topluyoruz.
1. Planlama
2. Organizasyon
3. Sevk ve İdare
4. Kontrol 
5. Liderlik


Yukarıdaki fonksiyonel alanlara dönük hazırladığımız programların şemsiyesini Liderlik programımız oluşturmaktadır. Program 5 ayrı fazda toplam 12 günlük uzunlukta yerine getirilmektedir.

YÖNETİCİ ve VELİAHT GELİŞTİRME PROGRAMI İÇERİĞİ

MODÜL 1  Bireysel Liderlik ve Profesyonellik (2 gün)

• Yaratıcı Drama ve İlişki Yönetimi
• İmaj & Beden Dili, Etkin İletişim
         
MODÜL 2 Başkalarına Liderlik (2 gün)

• Yönetim Nedir?
• Yönetim Fonksiyonları Nelerdir?
• Planlama, Organizasyon, Sevk ve İdare, Kontrol
• Yöneticilik Becerileri Kazanmak Nasıl Olur?
• Yönetici Liderlik Ne Demektir?
• Lider ile Yönetici arasındaki Nedir?
• Öğrenen Organizasyonlar ve Yöneticinin Delegasyon Rolü
• Önemli ve Öncelikli İşler: Zaman Yönetimi
• Ekip Yönetimi; Birey Geliştirmek, İlişki Yönetimi
• Takım Yöneticiliği ve Liderliği

MODÜL 3 Yöneticiler Arası Liderlik (2 gün)

• Şirket Süreçleri  ve Lider Yöneticinin Rolü
• Liderliğin 5 boyutu
• Sistematik Düşünme Araçlarını Geliştirmek: Analitik Düşünme ve Eleştirel Düşünme
• Değişik Düşünme Araçları İle Ekibi Yönetmek
• Operasyonel Süreçlere Hakim Olmak İçin Geliştirilmesi Gereken Liderlik Becerileri
• Kurum Kültürünü Benimseme, Değerleri Anlama ve Çalışanlar İle Paylaşmak
• Fikir Geliştirmek ve Fikirleri Yönetmek
• Risk Yönetimi
                     
MODÜL 4 İş Fonksiyonlarında Liderlik (3 gün)

• Stratejik Düşünmek
• Büyük Resmi Görmek
• Vizyon ve Misyon Geliştirmek 
• Hedef Koymak
• Müşteriyi Anlamak, Hizmet Etmek, Kazanmak ve Mükemmelliğe Erişmek
• İstasyon İç Birimleri Arasında Ahengi Sağlamak
• Farklı Bakış Açılarını Anlayabilmek ve Yönetebilmek
• Çatışma Yönetimi

MODÜL 5 İşletmeye Liderlik (3 gün)

• Liderlik ve Değişim Yönetimi
• Problem Çözme Becerileri Geliştirmek
• Stres İle Başa Çıkmak
• Motivasyon ve Motive Etmek
• İkna Etmek ve Karar Almak
• İnisiyatif Almak ve Başarılı Şekilde Çatışmayı Yönetmek
• Performansı Yönetmek
• Sürekli Gelişmek

Eğitimin yanı sıra her iki gruba da Mentörlük ve Koçluk hizmetlerimiz de sunulmaktadır. Ayrıca hazırlanan Bireysel Gelişim Programları ile bireyler gerçek zamanda takip edilmekte ve sürekli gelişim geri bildirim gerçekleştirilir.